Ako správne kúriť

Spôsob kúrenia má veľký vplyv na účinnosť a životnosť nerezového komínového systému. Preto ho nepodceňujte a starajte sa o váš komín zodpovedne. Vráti sa vám to jeho dlhou životnosťou a jednoduchou údržbou. Ako užívateľ môžete pri kúrení ovplyvňovať najmä dva faktory spaľovania, kvalitu paliva a prívod vzduchu.

Aké drevo používať?

Používajte iba kvalitné suché drevo. Na palivovom dreve je najdôležitejšia vlhkosť. Čerstvé drevo obsahuje cca 50 % vody. Vysušené drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé. Na kúrenie používajte drevo vysušené približne 2 roky. Vlhké drevo sa nedokáže kvalitne spáliť a vzniká decht, ktorý sa usadzuje na vnútorných stenách komína. V žiadnom prípade nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou a podobným materiálom. Splodiny takýchto materiálov poškodzujú dymovody, komín, životné prostredie a otravujú susedov. Pri správnom kúrení a vlhkosti dreva, nie je takmer vôbec vidieť dym z komína. Je to jednoduchý ukazovateľ. Keď uvidíte čierny dym z komína, nekúri sa vhodným palivom alebo sa nekúri správne.

Ako a kedy prikladať?

Najviac reklamácií a poškodení pece vzniká kvôli  prekurovaniu vysokými dávkami dreva. Správnu dávku dreva udáva výrobca kotla alebo kachlí. Interval prikladania do pecí by mal byť 1 až 3-krát denne. Nie častejšie, lebo vzniká riziko poškodenia pece a komína. Najčastejší príklad prikladania je 12 hodín, čiže dvakrát za deň (ráno a večer). Dvierka sa počas horenia neotvárajú, s výnimkou takých dvierok, ktoré zároveň privádzajú k ohnisku vzduch na horenie. Drevo v ohnisku nehorí celých 12 hodín. Oheň horí väčšinou asi 1,5 hodiny a po dohorení je potrebné uzavrieť prívod vzduchu. Pec však odovzdáva teplo 12 hodín. Ak do pece prikladáte nepretržite, mohla by sa poškodiť. (môžu sa znehodnotiť dymovody v peci i samotný komín). Pec v dome, ktorá slúži ako hlavný zdroj vykurovania, počas vykurovacej sezóny, nevychladne. Mimo hlavnej sezóny do pece prikladáme možno len raz denne, počas silných mrazov 2 až 3-krát za deň.

Ako správne prikladať do kotla

Ako správne regulovať prívod vzduchu?

Správne nastavenie prívodu vzduchu pomáha odvodu spalín z ohniska do komína k efektívnemu kúreniu. Pred zapálením ohňa v peci naplno otvorte komínovú klapku a prívod vzduchu do ohniska (ak má pec spodné dvierka na vyberanie popola, pootvorte ich). V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku! Po zapálení nechajte pec dobre rozhorieť, aby sa ohrial komín. Vytvoríte tak podmienky pre dobrý ťah, správne horenie a odvod spalín. Nekúrte však dlho s naplno otvorenými prívodmi vzduchu, aby ste pec a komín príliš neprehriali. Keď drevo dobre horí, postupne privierajte prívod vzduchu do pece. Oheň by mal byť svetložltej farby. Ak je  tmavočervený až purpurový, spaľovaniu chýba kyslík a vtedy je potrebné pootvoriť klapku. Keď zhasnú posledné plamene nad tlejúcimi uhlíkmi, zavrite  úplne prívod vzduchu na horenie aj komínovú klapku a nechajte dávku dohorieť. Znížite únik tepla cez dymovody a komín. Vtedy bude pec maximálne sálať naakumulované teplo. Zadymené ohnisko poukazuje na nesprávne horenie.

Ako sa starať o komín?

Každý vykurovací systém si vyžaduje pravidelnú kontrolu, údržbu a čistenie. Vždy sa riaďte návodmi výrobcu na prevádzku kotlov. Vyhláška č. 401/2007 stanovuje užívateľom povinnosť pravidelne kontrolovať komín. Čistenie a údržba je v kompetencii kominára.