Bezpečnosť komínov

Bezpečnosť vykurovania je na prvom mieste. Zmenou vyhlášky v minulosti komora kominárov výrazne znížila počet požiarov na objektoch. Stále je ich ale ročne niekoľko stoviek, ktoré zapríčinia komíny. Vyhláška stanovuje používane viacvrstvového komína, čo je hlavnou bezpečnostnou ochranou vykurovania. Recept na ochranu je jednoduchý, komín vyvložkovať nerezovým systémom a raz ročne ho skontrolovať.

Čo nastáva pri vyhorení komína ?

Vyhorenie komína nastane ak sa na vnútorných stenách komína dlhodobo hromadí decht, zalepí sa do stavu živice a ten následne vzplanie. Zapálenie spomínaného dechtu vznikne ak majiteľ objektu prikuruje v spotrebiči tak, že oheň a vysoká teplota prenikajú ťahom za dymovod spotrebiča do komínového priestoru, kde začne decht horieť. Prejavom je zvláštne hučanie v komíne, ktoré nemusíte postrehnúť a oheň šľahajúci z komína, na ktorý väčšinou upozornia susedia alebo okoloidúci. V takomto prípade sa privolávajú požiarnici, ktorí komín nehasia, len dozerajú na samozhasenie a prípadné vzniknutie požiaru v slabých miestach objektu. Týmto miestom je zvyčajne krov a celý priestor okolo komína. Ak nie ste doma, riziko požiaru je vysoké. Horenia dechtu dosahuje 1.000 stupňov a oheň dokáže akumulačne nabiť komínovú tehlu do takej teploty, že samovznieti všetko horľavé, čo sa nachádza okolo celého komínového plášťa. Najväčším problémom sú trámy v tesnej blízkosti komína. Poznáme prípady, že ľudia na povale skladujú o komín opreté rôzne predmety a prax ukázala že to dokážu byť aj plastové bandasky s benzínom. Dodržujte zodpovedne protipožiarne predpisy, ktoré vám zachránia majetok a v prípade, že komín nemáte vyvložkovaný, pouvažujte nad tým. Cena je zanedbateľná oproti strate domova.

SPRÁVNY VÝBER MATERIÁLU

Na ochranu pred vyhorením slúži vyhláška, ktorá ustanovuje technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť komínov v poslednom znení 401/2007.