Otázky a odpovede

Čo je frézovanie komína ?

Je to zväčšenie vnútorného priemeru komína frézou, kde prúdia spaliny a pretvorenie štvorcového prierezu do kruhového nato, aby sa do komínového telesa dala vsadiť kruhová vložka.

Musí sa komín búrať alebo rozoberať ?

Nie, fréza pracuje vo vnútri komína a odoberá materiál, ktorý tvorí komín zvnútra, takže sa nemusí búrať ani rozoberať. Maximálne sa musí do spodnej časti vytvoriť technologický otvor na dvierka, ak ho ešte nemáte a otvor na pripojenie vykurovacieho telesa. Tu je potrebné rátať s búracími prácami, ktoré vykonávame šetrne ručne.

To teda bude neporiadok v dome ?

Nebude! Všetky otvory do komína zakryjeme, aby cez ne neunikal prach. Prach potom ostane vo vnútri komína a bude vyberaný cez komínové dvierka alebo technologický otvor. Ostatné práce sa vykonáva zo strechy.

Nerozbije sa komín ?

Fréza pracuje tak šetrne, že odoberá len určitú časť vnútornej steny komína, aby nedošlo k porušeniu vonkajšej strany komínového telesa. Frézujeme len komíny, ktoré sú v dobrom stave, nie tie, ktoré sú už takmer na spadnutie.

Čo ak komín nie je rovný ?

Fréza nikdy komín nevyrovná, ona len komín kopíruje. Ak je komín uskočený a fréza ním neprejde, potom komín nie je možné vyfrézovať. V niektorých prípadoch je to možné, ale je nutné v komíne urobiť technologický otvor a predtým komín obhliadnuť. Môžete tak urobiť sami, keď zrkadielkom zo spodnej časti pozriete do komína, či vidíte svetlo. Ak komín nie je rovný, je nutná obhliadka, ktorá určí či vám komín vyfrézujeme.

Ako dlho trvá frézovanie komína ?

Frézovanie jedného komína spolu s vyvložkovaním trvá vo väčšine prípadov 1 deň a prakticky nezastavuje prevádzku objektu. Doba frézovania komína je závislá na vlastnostiach frézovaného materiálu, jeho množstva a výšky. Z praxe sa počas 1 hodiny vyfrézuje 0,5-3 m komína. Toto množstvo závisí na druhu materiálu, z ktorého ja vnútorná časť komínového prieduchu.

Čo je možné frézovať ?

Frézujeme tehlu, betón, šamotový alebo keramický komín, priemer 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 alebo 22 cm. Frézujeme aj kruhové, štvorcové alebo obdĺžnikové komíny. Pokiaľ má komín železobetónový veniec, je nutné vytvoriť montážny otvor, cez ktorý sa vyrežú armatúry ručne.

Čo nie je možné frézovať ?

Komíny z kovových (plechových) vložiek, extrémne tvrdých kanalizačných rúr a vložiek z glazovanej keramiky ( niektoré sa frézovať dajú). Materiály ako napr. osinkocementové a šamotové rúry, je možné frézovať len niektoré. Materiály ako sú kameň, keramika a plech, frézovať nie je možné. Presne to však určí náš technik alebo nám zavolajte a konzultujte Váš komín.

Čo je potrebné zabezpečiť ?

Je nutné zabezpečiť prístup ku komínu, hlavne na streche - väčšina prác sa prevádza práve tam. Ďalej je nutné umožniť kontrolu komína a komínového plášťa po celej dĺžke tak, aby bolo možné zakryť všetky otvory do komína a kontrolovať, či nedochádza k prieniku prachu do miestností. Ďalej je nutný prístup ku komínovým dvierkam, možnosť pripojenia elektrického prúdu (250 V nie je však podmienkou, máme centrálu) a miesto, kam bude odkladaný vyfrézovaný materiál. Ostatné je už na nás.

Aký stavebný zásah ma ešte čaká ?

Komínová vložka musí byť napojená na spotrebič v spodnej časti a musí mať dvierka. Ak to doteraz váš komín nemal, je nutné vysekať ručne tieto otvory do stávajúceho komína. Jedná sa však o veľmi malý stavebný zásah.

Neoplatí sa postaviť nový komín ?

Zbúranie starého komína predstavuje veľký stavebný zásah pre celú budovu. Stavba nového komína na inom mieste, tak stratu vnútorného priestoru. V neposlednom rade je frézovanie a vložkovanie komína až o 60% lacnejšie ako výstavba nového komína a taktiež rýchlejšie. Komín musí mať stavebný základ a netreba tiež zabúdať na dodatočné klampiarské práce.

Mám poškodenú vrchnú časť.

Nadstrešná časť komína je najviac namáhaná poveternostnými vplyvmi. Poškodenú časť komína treba rozmontovať a nahradiť novými tvárnicami s izoláciou a komínovou čiapkou.

Čo ak sa mi komín rozsýpa ?

V takomto prípade je nutná obhliadka. Ak je poškodená len nadstrešná časť komína je rekonštrukcia možná. Ak je však komín v havarijnom stave, frézovanie nevykonávame, nakoľko by sa komín mohol rozsypať. Pri takejto situácii odporúčame vyfrézovať len spodnú zdravú čas aby sa nemusel komín celý búrať.

Je frézovanie najlepšie riešenie?

Je to efektívny, lacný a overený spôsob ako využiť stojací komín bez veľkých problémov a nákladov na zbúranie a výstavbu nového komína. Práce za jeden deň aj vo vykurovacej sezóne.

Priebeh realizačných prác Ako prebieha frézovanie komína