Frézovanie komína

Frézovanie komína je potrebné zveriť profesionálne vyškoleným pracovníkom, ktorí sa postarajú o odborné prevedenie prác, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu komína. Naši pracovníci sú vyškolení, technicky pripravení a dodržiavajú technologicko bezpečnostné postupy. Komíny frézujeme od roku 2004 a za tento čas praxe sme vyfrézovali viac ako 3000 komínov. Zákazníkom ponúkame odborné skúsenosti a služby.

Aký komín môžeme frézovať ?

Frézovanie je možné vykonať vo všetkých dostupných materiáloch, z ktorých je dnes väčšina komínov postavená (tehla, šamot, keramika). Najviac zaťažovaná poveternostnými vplyvmi je vrchná časť nad strechou. Vnútorné teleso je zvyčajne vždy v dobrom stave. Na obrázku je komín, ktorý poznačil čas, je v tak dobrej kondícii, že frézovanie je aj v takomto prípade možné. Z praxe môžeme povedať, že na našom území boli komíny stavané majstrami zodpovedne a frézovanie je možné vykonať na takmer každom komíne. Technologický postup je tak šetrný, že nedochádza vôbec k narušeniu statiky komína. Výnimkou realizovateľnosti sú zalomené komíny. Tie treba v zlome otvoriť. Pre viac informácií alebo otázok nás kontaktujte.

Starý pôvodný komín

Ako prebieha frézovanie komína?

Na frézovanie komína sa používa špeciálne technologické zariadenie, hydraulická komínová fréza. Naša spoločnosť bola prvou firmou v SR, ktorá takéto frézy začala vyrábať, čím dosahujeme vysokej kvality a rýchlosti frézovania, vďaka skúsenostiam v praxi. Hydraulická fréza sa upevní na komín v hornej časti. Do prieduchu sa vloží rotor frézy a ten sa postará o zväčšenie otvoru pripraveného na vložkovanie a v neposlednom rade aj o vyčistenie tela komína od splodín, dechtu a nánosov. Frézovanie komínov prebieha zo spodnej časti smerom hore. Frézovacie telesá z vysoko tvrdej ocele, obíjajú šetrne vnútorné murivo komína, bez narušenia statiky, čím sa postarajú o otvor s väčším priemerom. Pri samotnom frézovaní nedochádza k zásahu vo vnútornej časti objektu. Výsledkom takýchto prác je kruhový tvar, ktorý je základom pre dobre namontovaný nerezový systém.

Komínová fréza
Potrebujete cenovú ponuku alebo len poradiť?