Materiál

Správnou voľbou komínového systému predídete problémom a škodám na majetku. V stručnosti vám vysvetlíme, kde a akú vložku použiť. Na našom trhu sa najčastejšie používajú dva nerezové systémy, materiál 1.4404 a 1.4828. V ponuke nájdete aj nerez 1.4301, ale tomu sa vyhnite. Používa sa ako okrasná nerez a u komínov len na vonkajší plášť trojvrstvového komína.

Predpokladáme, že vložkovanie komína chcete realizovať aj pre bezpečnosť vášho majetku, preto nepodceňujte výber nerezového systému keď ide o kvalitu, ktorá vás ochráni pred požiarom.

Nerezové komínové systémy, z ktorých vložkujeme komíny, sa vyrábajú z rôznych materiálov a hrúbok. V zásade platí, že ak chcete vykurovať drevom, z ktorého vzniká horľavý decht, je potrebné obzvlášť dbať na správny výber vložky. V prípadoch, kde komín slúži na odvod splodín plynových kotlov, je výber vložky jednoduchý.

U tuhého paliva dôkladne zvážte kvalitu a hrúbku nerezových systémov pre prípadné vyhorenie komína od dechtu. Firmy na trhu ponúkajú rôzne hrúbky a nerezové materiály.

Pri výbere uprednostnite bezpečnosť, pretože ak voľbu nesprávne odhadnete, môže váš komín dopadnúť ako vzorka na obrázku trojvrstvového komína po vyhorení, na ktorej je plech o hrúbke 0,6mm v triede nerezu 1.4404. Vnútorná vložka tohoto komína odoláva teplotám len 450 stupňov. Po vyhorení sa deformuje a je úplne krehká, tak, že sa dá odlamovať prstami. Izolácia a vonkajší plášť to v takomto prípade zvládol, ale komín sa stal nepoužiteľným.

Plynové spotrebiče

Štandardné domáce plynové spotrebiče majú priemer komínového systému od 80 do 130 mm. Vyhorenie komína v takomto systéme nenastane a preto je možné použiť lacnejší a tenší nerezový systém triedy 1.4404 o hrúbke 0,5 alebo 0,6 mm, ktorý ideálne postačuje. V daných komínoch nevzniká vysoká teplota ani žiadne splodiny, ktoré by inak narušovali nerezový systém. Ide len o odvod pary, ktorá sa potrebuje dostať z kotla von.

Pri pretlakových plynových kotloch je nevyhnutná podmienka montovať nerezový systém s (gumovým) tesnením. V spodnej časti systému sa montuje kondenzačná miska, z ktorej vyteká nakondenzovaná tekutina.

Kotle na tuhé palivo, "drevo"

Ide o súčasne najrozšírenejší druh paliva používaný u nás. Či je to drvená štiepka, drevené pelety, brikety alebo palivové drevo v celosti. Pri vykurovaní drevom všeobecne, je najvhodnejšia voľba nerezového systému o triede 1.4828, ktorá odoláva teplotám vyhorenia až 1.000 stupňov. S týmto druhom materiálu zabránite na 99% požiaru objektu. Eliminujete tak deformáciu vložky slabšej triedy nerezu, ktorá je zobrazená na stránke o vyhláške a bezpečnosti. Hrúbku materiálu v takomto prípade voľte minimálne 0,8 alebo maximálnu kvalitu 1 mm, pretože tu sa vložkuje štandardne priemer 160, 180 a 200 mm a hrúbka 0,6 mm je pre daný priemer už nevhodná. Vložky do takéhoto druhu vykurovania o hrúbke 0,5 - 0,6 mm vôbec neodporúčame. Pri tejto investícií môžete mať pocit istoty, že materiál hrubý 1mm ostane v komíne aj vašim generáciám.

Palivo pre nerezové komíny

Priebeh realizačných prác Ako prebieha frézovanie komína

Kotle na uhlie a ekohrášok

Pri výbere nerezového systému určeného ku kotlom na uhlie a ekohrášok, buďte obozretný. Uhlie obsahuje síru, ktorá rozožiera kovové prvky a to aj nerez. Na tento typ vykurovania môžete použiť len triedu nerezu 1.4404, ktorá je odolnejšia na síru. Musíte mať však na zreteli, že komín vám nevydrží viac ako 10 rokov a v prípade ekohrášku rapídne menej. Hodnotenie výdrže je závislé od typu uhlia aké používate a koľko obsahuje síry. Každá ťažba uhlia z rôznych kútov, má iné percentuálne obsahy síry. Ekohrášok ho má paradoxne najviac, nakoľko ide o zmes odpadov rôznych uhľových prachov. Ak sa rozhodnete vložkovať komín nerezom pre vykurovanie uhlím, vyberajte na 100% len materiál o hrúbke 1 mm triedy 1.4404. Riešením je možnosť vložkovania izostatickou keramikou, ktorá je o 80% drahšia na celom diele ako vložkovanie nerezovým systémom. Preto zvážte takéto investície, lebo kúrenie uhlím je síce lacné, ale ekologicky nevyhovujúce a za pár rokov týmto zdrojom odzvoní. Odporúčame radšej investíciu do ekologickejšieho kotla na pelety a komín z triedy nerezu 1.4828, pretože spoločne šetríme ovzdušie našej planéty.

Majte na pamäti, že najzákladnejším pravidlom predísť vyhoreniu a udržať si nerezový komín v dobrom stave, je jeho pravidelná kontrola a čistenie silónovou kefou.