Kontrola komína kominárom

✓ Kontrola, čistenie komína kominárom sa Vám určite vyplatí. ✓ Ten, kto vyhorí to potvrdí na 100 %. ✓ Pri obhliadkach sa stretávame s neuveriteľnými príhodami.

Položené bandasky s benzínom alebo iný horľavý materiál v tesnej blízkosti pri komíne, sú bežnou vecou, s ktorou sa stretávame pri kontrolách.

Vyhláška o komínoch nariaďuje čistenie komína u pevných palív (drevom), ktorých je po Slovensku najviac každé 4 mesiace. Čistenie si môže vykonať každý vlastník aj sám. Tento termín však nikto nedodržuje a čistenie sa vykonáva sporadicky.

Naše kominárstvo doporučuje kontrolu komína aspoň raz ročne. Získate tak potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia, ktoré je napr. potrebné pre poisťovne v prípade, že by malo nastať plnenie z dôvodu požiaru.

Vložkovanie komína cena

Základná kontrola stojí len 29,- EUR a raz ročne sa Vám určite vyplatí.

Priebeh realizačných prác Ako prebieha frézovanie komína

Pravidelná kontrola komína je len jednou z bezpečnostných prvkov komína

Novodobé spotrebiče, kotle pracujú pri nižších teplotách a komín nedokážu nahriať na takú teplotu aby Vám komín nedechtoval.

Druhý najbezpečnejší prvok po pravidelnej kontrole a čistení je komín vyvložkovať nerezovým systémom, ktorý má rýchly nábeh ťahu, zahriatia a zastavenia dechotvania, ktoré spôsobuje príčiny požiaru.

Vyvložkovaný komín by dnes mala mať už každá domácnosť.

Vaic o vložkovaní komína.

Potrebujete cenovú ponuku alebo len poradiť?