Kto môže frézovať komín?

✓ Frézovanie a vložkovanie komína, sú v podstate dve odlišné činnosti. ✓ Prečo tomu tak je? ✓ Kto  môže realizovať frézovanie a následné vložkovanie? ✓ Dozviete sa práve v tomto článku.

Frézovanie komína je úprava, zmena, zásah do spalinovej cesty komínového telesa a to môže vykonávať len kominár, ktorý musí mať odbornú spôsobilosť. Nestačí len výučný list.

Akékoľvek zásahy opravy do komínov, môže podľa živnostenského zákona realizovať len odborne spôsobilý kominár. Preto pri výbere realizačnej firmy dbajte na to, aby  firma alebo živnostník, ktorý Vám budú komín frézovať, boli zároveň aj kominári, ale pozor aj s odbornou spôsobilosťou.

Je to podobne ako keby Vám zateplenie domu robila firma bez oprávnenia a teda nemala na to odborné znalosti, ktoré sa dokazujú skúškou odbornosti.

Kto môže frézovať komín

Naša spoločnosť zamestnáva 3 profesionálnych kominárov. Cez ruky nám prešlo viac ako 3000 komínov za 17 rokov.

Priebeh realizačných prác Ako prebieha frézovanie komína

Kto môže vložkovať komín:

Vložkovanie komína sa v živnostenskom zákone definuje ako montáž hotových komínových dielov a je to voľná živnosť. To znamená, že podľa zákonov Vám práce môže vykonať akákoľvek firma, ktorá má na daný predmet podnikania oprávnenie a nemusí to byť kominár.

Náš názor je ale taký, že ide taktiež, ako u frézovania o odborné znalosti, ktoré by daná firma alebo kominárstvo mala vedieť. Všetky znalosti kominára sa overujú praxou alebo odbornou skúškou u živnostenskej komory.

U stavebných firiem, ktoré len vložkujú to tak nie je. A v tom je veľký rozdiel. Kominár dodržiava vyhlášku a normu, obyčajná firma zákony vôbec nepozná.

Výsledok je taký, že pri kontrolách našimi kominármi opravujeme veľa zle vyvložkovaných komínov.

Je to ako keby Vám akákoľvek firma urobila napríklad projekt domu. Istotne si viete predstaviť ako by to dopadlo.

Môžeme Vám ponúknuť profesných majstrov - kominárov a odbornosť pri vložkovaní Vášho komína.

Potrebujete cenovú ponuku alebo len poradiť?